schedule

Kontor 8.00-17.00

Butik 8.00-18.00 lördag 11-14

phone_in_talk

08-6406500

mail_outline info@sodermalmslas.se
Kontakta oss

Vad behöver ni hjälp med? - För snabbast kontakt och åtgärd

Serviceformulär

Offertförfrågan, upphandlingar, servicekontrakt, RAM-avtal och övrigt

Kontakta oss
                phone_in_talk

08-6406500

 • Kontakt
 • Tjänster

  Lås

  Lås för alla miljöer

  Södermalms Lås utför service, installation och underhåll på alla typer av lås i alla typer av fastigheter och miljöer. Det kan handla om allt ifrån låsbyten och kompletteringar i äldre låssystem till kompletta låsentrepenader i samband med nybyggnation och renovering. Vi är ett modernt låssmedsföretag som är verksamma i hela Stockholm.
  Det traditionella grundskyddet i en inbrottssäker fastighet är fortfarande mekaniska lås och nycklar. Dessa förekommer både som fristående lås och i mer komplexa låssystem, och kan även kombineras med elektromekaniska säkerhetsprodukter och web-baserade passersystem. Södermalms Lås AB har en gedigen erfarenhet och en hög kompetens. Vi har även ett brett produktregister och samarbetsavtal med samtliga marknadsledande varumärken inom lås och säkerhet. Vi kan därmed alltid erbjuda den bästa och säkraste lösningen för just Era specifika behov.

  Fristående lås

  I vissa situationer är det fullt tillräckligt med en låsning där bara en enda nyckeltyp fungerar. Även om det naturligtvis är fullt möjligt att bygga ett låssystem på det sättet, så är det i sådana situationer oftast mest kostnadseffektivt att välja ett fristående lås utan administrationen runt ett låssystem. Fristående lås används både i ytterdörrar och innerdörrar i exempelvis ett fritidshus eller ett mindre kontor. Andra exempel är ett hänglås till skåpet i simhallen eller som låsning av äldre möbler.

  Låssystem

  Mekaniska låssystem
  Det mest traditonella grundskyddet i en inbrottssäker fastighet är ett mekaniskt låssystem med vanliga nycklar. Vi erbjuder juridiskt kopieringsskyddade låssystem. Det är uppbyggt med ett antal låscylindrar med tillhörande nycklar. Låssystemet kan vara gruppindelat med huvudnycklar, grupphuvudnycklar och nycklar som endast ska fungera i enskilda cylindrar. Allt för att styra tillträdet i fastigheten.
  Vi erbjuder patenterade låssystem från alla större fabrikat som exempelvis Assa Abloy, Dormakaba och Evva.
  Vi informerar om olika alternativ och ger förslag baserat på åratal av erfarenhet, men det är alltid kunden som står i fokus, och som i slutändan bestämmer hur systemet ska se ut.

  Beställning av nycklar i patentskyddade låssystem
  Vi på Södermalms Lås har mängder av behörighetsavtal med olika typer av systemägare, det kan exempelvis vara en bostadsrättsförening, ett företag och låstillverkaren, så som ASSA ABLOY, Dormakaba och EVVA. Det innebär att tillverkning av nycklar i dessa system måste ske hos oss eftersom vi har ensamrätt till respektive systems unika nyckelämnen och dokumentation. Detta bidrar till både kontroll och säkerhet. Alla tillverkade, förlorade och destruerade nycklar registreras löpande. Samtliga beställningar på tillverkning av nya systemnycklar (och även cylindrar ) måste komma via en rekvisition från den av systemägaren utsedda nyckelansvarige.
  Är ni osäkra på vem som ansvarar för dessa beställningar i ert företag eller bostadsrättsförening så kan ni kontakta ledningen i företaget eller styrelsen i bostadsrättsföreningen.
  Är det du som är nyckelansvarig finner du vår rekvisitionsblankett för beställning av nycklar, taggar och cylindrar i juridiskt patenterade och kopieringsskyddade låssystem nedan i nästa stycke, under rekvisitioner.

  Rekvisitioner
  För att vi ska kunna tillverka nycklar i ett system som vi har hand om krävs en korrekt ifylld rekvisationsblankett. Den skriver ni ut, fyller i, scannar och mailar oss så kan nycklarna hämtas ut i vår säkerhetsbutik efter 3 arbetsdagar.

  Ladda ner rekvisationsblankett

  Kopiera nycklar
  I vår butik tillverkar vi i princip alla sorters moderna nycklar. Nyckeltillverkningen sker i moderna datorstyrda fräsmaskiner som mäter med laserteknik för högsta möjliga precision. Vi har även ett unikt lager med gamla nyckelämnen och en gedigen kompetens att tillverka äldre nycklar för hand.

  Säker nyckelförvaring
  Att förlora en nyckel kan få förödande konsekvenser och medföra stora problem. Nycklar är en värdehandling och ska därför förvaras på ett tryggt, lämpligt och godkänt sätt. Genom ert försäkringsbolag kan ni få information om vad de ställer för krav på just er nyckelförvaring.
  Södermalms Lås tillhandahåller alla olika typer av säkerhetsskåp för nyckelförvaring.
  Allt ifrån små enkla stöldfördröjande skåp till stora inbrottsklassade säkerhetsskåp.
  De kan levereras med nyckellås eller elektroniska kodlås.

  Elektromekaniska låssystem
  I ett elektromekaniskt låssystem kombineras mekaniska och elektroniska egenskaper i samma cylinder. Lite förenklat skulle man kunna säga att låshuset manövreras mekaniskt, precis som i ett vanligt låssystem, men skillnaden är att nyckelns behörighet styrs elektroniskt. Det finns några olika varianter av elektromekaniska låssystem på marknaden, varav Södermalms Lås tillhandahåller bland annat ASSA ABLOY PULSE, iLOQ och Assa Cliq.

  Överflytt av låssystem:
  Vill Ni flytta över ert befintliga system till oss? Kontakta oss mer än gärna på info@sodermalmslas.se så hjälper vi Er på ett smidigt och enkelt sätt.

  Vi är även behjälpliga om Ni har andra frågor kring nyckelsystem och bokar gärna in ett möte för en kostnadsfri konsultation.

  Elektriska lås

  Idag blir det allt vanligare med olika former av elektriska lås. Även dessa förekommer i många olika varianter, och kan användas både som komplement till ett helt mekaniskt lås, eller som ett direkt substitut. Dessa lås kan styras elektriskt, och de kan därför ingå i mer avancerade passersystem med kodlås, tidur, kortläsare, porttelefoner och liknade.
  Bland de vanligaste typerna av elektriska lås finns: elslutbleck, eltryckeslås, motorslutbleck, motorlås och elektromagneter.

  Kodlås
  Kodlås är en en modern och relativt enkel lösning. Man slipper borttappade nycklar och tidskrävande nyckelhantering. Våra tekniker kan göra en snabb och enkel installation som är lätt att underhålla. Det mest välkända kodlåset är Yale Doorman.
  Södermalms Lås är auktoriserad Yale partner och utför både nyinstallation och service i hela Stockholm.

  Låshus

  Ett låshus, i dagligt tal låskista, kan vara ett tillhållarlås eller ett modullås för cylinder.
  Södermalms Lås installerar, säljer, reparerar och utför service på låskistor för både inner- och ytterdörrar. Behöver Ni byta lås i en säkerhetsdörr? Våra låssmeder byter dagligen låshus till dagens moderna säkerhetsdörrar över hela Stockholsområdet. Södermalms Lås kan även lägga om befintliga låshus och tillverka nya nycklar alternativt kan vi bygga ett låshus efter en redan befintlig nyckel.
  I många äldre fastigheter sitter fortfarande de ursprungliga låskistorna kvar i innerdörrarna. I de flesta fall går dessa att restaurera, och detta är ofta ett bättre alternativ än att byta ut dem mot moderna motsvarigheter, eftersom dagens låshus ofta tillverkas i annorlunda dimensioner.

  Europeiska högsäkerhetslås

  Det blir allt vanligare med säkerhetsdörrar bestyckade med högsäkerhetslås från marknadsledande internationella tillverkare. Södermalms Lås AB är auktoriserad servicestation för samtliga av de vanligast förekommande fabrikaten i Europa.

  Vi arbetar regelbundet med lås och beslag från Mottura, Claves och Torterolo, där vi utför både auktoriserad service och nyinstallationer.

  Mottura

  Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. är en utav Europas ledande tillverkare av lås och säkerhetsprodukter. Mottura är kända för sin höga kvalitét och sina avancerade tekniska innovationer.

  Som enda låssmed i Norden är vi certifierade medlemmar i Mottura Club. Detta innebär att vi tillhandahåller samtliga produkter och servicedetaljer i Motturas sortiment. Vi är specialister på både Mottura tillhållarlås och Mottura cylindrar. Södermalms Lås erbjuder auktoriserad service, nymontage och låsbyten av de italienska högsäkerhets låsen i hela Stockholm. I vår säkerhetsbutik på Bondegatan 1, mitt i centrala Stockholm, tillverkar vi samtliga Mottura nycklar. Vi kopierar både nycklar till cylindrar med nyckelkort samt axnycklar till Mottura tillhållarlås.

  Behör

  För att uppnå ett fullgott inbrottsskydd krävs fullgoda låsbehör. Med låsbehör menas låsomslutningsdetaljer så som vred, cylinderringar, nyckelskyltar och brytförstärkningsplåtar. Södermalms Lås tillhandahåller godkända låsbehör som uppfyller gällande krav från samtliga marknadsledande tillverkare som exempelvis Assa Abloy, Habo och Hoppe. Vi skräddarsyr även lösningar med specialtillverkade äldre behör i mässing och tar hem exklusiva designbehör från moderna internationella leverantörer.
  Mått och ytbehandlingen på beslagningen anpassas efter önskemål. Vanligast förekommande är behör i nickel, mässing, mattkrom, rostfritt stål och prion som är allergivänligt.

  Nödutrymningsbehör
  Att förhindra tillträde till ett utrymme är låsets mest uppenbara uppgift, men i vissa situationer är det minst lika viktigt att tillåta människor att ta sig ut från ett utrymme, som det är att hindra obehöriga ifrån att komma in. Försäkringsbolag och myndigheter ställer idag många olika krav på företag och fastighetsägare, och ibland kan det krävas ganska omfattande åtgärder för att få en dörrmiljö att uppfylla kravställarens direktiv. Vi på Södermalms Lås har en gedigen erfarenhet av nödutrymningslösningar, kontakta oss gärna så hjälper vi Er att uppfylla gällande krav.

  Fönster & Altanlås
  Att ha ett bra lås på entrédörren är idag en självklarhet för många, men det är inte alla som tänker på att en väldigt stor del av de inbrott som äger rum, sker genom fönster och balkongdörrar.
  Ett väldigt bra sätt att öka säkerheten i din bostad är därför att installera riktigt bra lås och brytskydd på samtliga balkongdörrar, eller i bästa fall byta ut dem emot en kraftigare typ av dörr. Fönster på markplan säkras med godkända fönsterlås, och fönster på källarplan förses gärna även med inkrypningsskydd.

  Säker hantering och tillverkning av nycklar

  En säker nyckelhantering är en förutsättning för att ett låssystem ska ge det avsedda inbrottsskyddet. Nyckelhanteringen innefattar både nyckeltillverkning, nyckelförvaring och kontroll på in- och utlämningar av nycklar.

  Nyckeltillverkning i vår butik
  I vår säkerhetsbutik mitt i Stockholm, tillverkar våra låssmeder i princip alla sorters moderna nycklar. Nyckeltillverkningen sker i moderna datorstyrda fräsmaskiner som mäter med laserteknik för högsta möjliga precision. Om Ni behöver kopiera gamla nycklar har vi även ett unikt lager med gamla nyckelämnen och en gedigen kompetens att tillverka äldre nycklar för hand.

  • cylindernycklar
  • tillhållarnycklar
  • kassaskåpsnycklar
  • bilnycklar
  • cykelnycklar
  • specialnycklar
  • möbelnycklar

  Läs mer om vår butik >

  Relaterade dokument

  Rekvisitionsblankett

  Ladda ner

  Hur kan vi hjälpa dig

  För snabba serviceärenden använd vårt formulär

  Skriv till oss

  Få en prisuppskattning direkt

  Vill du få ett prisförslag på vad det kostar att byta eller reparera ditt lås? Fyll i vårt formulär på 3 minuter så skickar vi ett prisförslag till dig direkt.

  Kontakta oss >