schedule

Kontor 8.00-17.00

Butik 8.00-18.00 lördag 11-14

phone_in_talk

08-6406500

mail_outline info@sodermalmslas.se
Kontakta oss

Vad behöver ni hjälp med? - För snabbast kontakt och åtgärd

Serviceformulär

Offertförfrågan, upphandlingar, servicekontrakt, RAM-avtal och övrigt

Kontakta oss
                phone_in_talk

08-6406500

 • Kontakt
 • 1. Behandling av personuppgifter

  Södermalms Lås värnar personlig integritet och skyddar personuppgifter på bästa sätt. Södermalms Lås behandlar personuppgifter utifrån de krav som finns i Dataskyddsförordningen (GDPR) och andra tillämpliga lagar. Södermalms Lås integritetspolicy gäller vid företagets tillhandahållande av produkter och tjänster i anslutning till köp, supportärenden och annan kontakt där personuppgifter behandlas inom ramen för Södermalms Lås verksamhet.

   

  2. Personuppgiftsansvarig

  Södermalms Lås AB (Org. Nr. 556889–1195) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker.

   

  3. När behandlas personuppgifter?

  Södermalms Lås samlar in och behandlar personuppgifter:

  • I kund- och leverantörsrelationer
  • Vid anmälan till någon av Södermalms Lås tjänster, nyhetsbrev m.m.
  • Vid kontakt i support- och produktinformationsärenden
  • Vid produktregistrering
  • Vid besök på Södermalms Lås hemsida
  • Vid anmälan för deltagande i event och seminarier
  • För att fullgöra rättsliga förpliktelser.

   

  4. Registrerade uppgifter

  Kontaktuppgifter som registreras är namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt annan
  information Södermalms Lås mottar vid kontakt. Tidpunkter för kontakt samt notering om kontaktens natur registreras och behandlas där så krävs. Vid kontakt med representanter för ett företag, en bostadsrättsförening eller annan organisation, registrerar vi även information som befattning och andra uppgifter relaterade till denna roll.

   

  5. Ändamål med behandling av personuppgifter

  De personuppgifter som lämnas till oss lagras i våra system och används för de ändamål de är avsedda för; att hålla kunder och andra intressenter informerade gällande produktnyheter, för administration, utveckling och leverans av våra varor och tjänster samt för att tillhandahålla support för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt avtal. Södermalms Lås behandlar data för att utveckla och förbättra produkter, tjänster och processer och för att kunna marknadsföra produkter och tjänster direkt till personer i sin yrkesroll eller som slutanvändare. Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla lagstadgade skyldigheter, exempelvis för faktureringsunderlag som faller inom bokföringslagen.

   

  6. Utlämnande av personuppgifter

  Södermalms Lås delar inte personuppgifter med tredje part, utom i fall med noggrant utvalda samarbetspartners och leverantörer för att fullgöra åtaganden. Personuppgifter kan komma att lämnas ut om det är nödvändigt enligt lag.

   

  7. Hur länge sparas uppgifter?

  Södermalms Lås sparar personuppgifter så länge det krävs för att fullgöra åtaganden eller så länge det krävs av lagar och förordningar.

   

  8. Säkerhet och skydd av personuppgifter

  Södermalms Lås vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

   

  9. Rättigheter

  Personuppgiftsägare har rätt att få veta vilka personuppgifter Södermalms Lås har lagrade och varför. Personuppgiftsägare har rätt att få ut personuppgifter, få dem rättade eller raderade.
  Rättigheterna innebär:

  • Efterfrågan av kostnadsfritt registerutdrag på dina personuppgifter en gång per år. Begäran ska göras
   skriftligen till Södermalms Lås och undertecknas av dig, som vi därefter skickar till din
   folkbokföringsadress.
  • Begäran om rättelse av personuppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller överflödiga.
  • Begäran om radering av personuppgifter då personuppgiftsägaren så önskar. Vid lagkrav kan
   Södermalms Lås vara förhindrade att radera uppgifter.
  •  Invända mot personuppgiftsbehandlingen

  Att lämna klagomål om personuppgiftsägare anser att personuppgiftsbehandling är i strid med
  gällande dataskyddsreglering. Klagomål kan även lämnas till Datainspektionen.

   

  10. Ändring av integritetspolicy

  Södermlams Lås förbehåller sig rätten att när som helst ändra sin integritetspolicy. Med rimligt varsel
  informeras om ändringar i policyn.

   

  11. Kontakt

  Vid frågor gällande Södermalms Lås behandling av personuppgifter, vänligen kontakta oss via info@sodermalmslas.se

  Skriftlig begäran om registerutdrag skickas till:
  Södermalms Lås AB
  Bondegatan 1
  116 23 Stockholm

  Hur kan vi hjälpa dig

  För snabba serviceärenden använd vårt formulär

  Skriv till oss